XPK

Kollejimiz web-saytina xosh kelipsiz!

Kollejimiz O'zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin' 1256-r sanli buyrig'i boyinsha 1976-jili 20-avgustta Xojeli sawda texnikumi atinda ashilg'an. 1995-jili O'zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin' 191-"A" sanli buyrig'i xa'me O'zbekstan Respublikasi joqari ha'm orta arnawli Ministrliginin' buyrig'i boyinsha kollejimizdin' ati Qaraqalpaq isbilermenlik ha'm ekonomikaliq kolleji dep o'zgertilgen. 2006 jili kollejimizdin' ati Xojeli pedagogika kolleji dep o'zgertildi.

Kolledjde 2 kompyuter klasi 19 uliwma bilim beretug'in,9 arnawli pa'n kabinetleri,jabiq sport zali,futbol stadioni,32000 kitap fondina iye informatsiyaliq resurs orayi, 5 oqiw o'ndirislik ustaxanalari ha'mde avtotrenajyor klasi islep tur.Kolledjimizde 60-dan aslam pedagog, injener pedagog ha'm o'ndirislik oqiwi ustalari jaslarimizg'a o'z tan'lag'an qa'nigelikleri boyinsha bilim berip o'ner sirlarin uyretip kelmekte

Kollejimizde 45 injener pedagog 20 oqiw a'meliyati ustalari jumis islep kelmekte. Olardan 30-joqari mag'liwmatli, 4 bakalavr, orta arnawli - 14, pa'n kandidati - 1, joqari da'rejeli-2, 1-da'rejeli-14, 2-da'rejeli-17.

Xojeli pedagogikaliq kolleji - 09.06.2009j.